Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie požárního sportu

Hasič musí být rychlý, vytrvalý, obratný a odvážný. Proto vznikl požární sport, jehož
disciplíny obsahují vše, co musí hasič u zásahu zvládnout. Jde o překonávání nejrůznějších řekážek, souboj s ohněm, práci ve výškách a několik druhů týmové spolupráce.
První soutěž v požárním sportu se uskutečnila roku 1937 v bývalém SSSR.


V roce 1945 byla vypracována pravidla soutěží v požárním sportu. Obsahem těchto soutěží byly disciplíny:
· výstup po hákovém žebříku do 4.podlaží cvičné věže
· běh na 100 m s překážkami
· umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3.podlaží cvičné věže
· požární štafeta 6 x 100 m
· požární útok
· dvojboj ( výstup po hákovém žebříku do 4.podlaží cvičné věže a běh na 100 m s překážkami )

Pro zajímavost, discipina štafeta 6 x 100 m. se skládala:
1.úsek – běh 100 m z toho 25 m v ochranném oděvu
2.úsek – překonání domečku skládacím žebříkem
3.úsek – překonání bariery 2 x 2 m
4.úsek – hadice, rozdělovač, tzv. past na myši – plížení na vzdálenost 10 m pod laťkami ve výšce 50 cm od země
5.úsek – hašení hasicím přístrojem, překonání kladiny
6.úsek – překonání velké bariery o výšce 3,5 m pomocí nastavovacího žebříku

Další zajimavostí byly disciplíny:
· Umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3.podlaží cvičné věže - dvojice
závodníku vyběhla ze vzdálenosti 32,25 m od věže. V první fazi vyjmula vysunovací
žebřík umístěný na požárním vozidle a běžela s ním do prostoru věže. Jeden ze
závodníků ustavil žebřík a zároveň provedl vysunutí, druhý závodník provedl výběh
po žebříkové sadě do 3.podlaží cvičné věže.

· Běh na 100 m s překážkami – o proti současnému běhu na 100 m s překážkami byl doplněn o přenášení figuriny o váze 60 kg.

V období let 1945-63 byly prováděny různé úpravy v provádění jednotlivých disciplín.
Změnilo se rozmístění výzbroje, byly vyřazeny některé elementy v požární štafetě a v běhu 100 m s překažkami. V roce 1948 bylo v disciplíně běh 100 m s překážkami zrušeno přenašení figuriny o váze 60 kg a změněny vzdálenosti mezi překážkami. V požární štafetě 6 x 100 m byl zrušen 1.úsek – běh na 100 m, z toho 25 v ochraném oděvu.
V roce
1954 se mění disciplíny v běhu 100 m s překážkami a v požární štafetě 5 x 100 m..
Bylo zrušeno překonání velké bariery o výšce 3,5 m (zmenšila se možnost úrazů) a tzv. pasti na myši. Zrušení těchto překážek umožnilo předvádět složité technické úkony při vysoké rychlosti a požární sport se stal divácky zajimavější.

V roce 1963 tvořily program soutěže následující disciplíny:
· výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomoci hákového žebříku
· běh na 100 m s překážkami
· umístění třídílného vysunovacího žebříku a výstup do 3.podlaží cvičné věže
· požární štafeta 4 x 100 m s hašením hořlavé hapaliny
· dvojboj
· požární útok

V roce 1966 přijala Federace požárního sportu SSSR rozhodnutí o rozmístění překážek a nářádí, které platí až do součastnosti.
V září roku 1966 reprezentační družstvo SSSR předvedlo ukázkové vystoupení na
3.mezinárodní soutěži států sdružených v CTIF (Comité Technique International de prevntion et d´ extinction du Feu-Mezinárodní komise pro prevenci a hašení požárů ), které proběhlo v Jugoslavii. Federace požárního sportu SSSR navrhla CTIF zahrnutí požárního sportu do programu mezinárodních soutěží. CTIF tento návrh přijala a požární sport byl zahrnut do programu mezinárodních soutěží CTIF.
V roce 1968 proběhly v Leningradě (SSSR) první mezinárodní závody. Do programu soutěže byly zahrnuty disciplíny, které jsou součástí požárního sportu dodnes:
- výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomoci hákového žebříku
- běh na 100 m s překážkami
- požární štafeta 4 x 100 m
- požární útok
- dvojboj (součet výsledného času ve výstupu na věž a v běhu na 100m překážek)
Závodu se zúčastnilo 5 družstev v celkovém hodnocení: SSSR, NDR, Rumunska, Bulharska, ČSSR.

V roce 1973 se konalo sympozium CTIF v Brně v ČSSR. Na tomto sympoziu bylo přijato rozhodnutí konat soutěže CTIF v požárním sportu jednou za 4 roky-CTIF se tak stal pravou hasičskou olympiádou.